علم حضرت علی(ع) از زبان نبی اکرم(ص)

پیامبر خدا(ص) فرمودند :

١ - انا مدینة العلم و علیٌّ بابها  ینابیع‌المودة ج1 / ص 85
من شهر علم و علی دروازه‌ی آن است.

٢ - « علی مع القرآن و القرآن مع علی » : علی با قرآن و قرآن با علی است .

علی مع القرآن و القرآن مع العلی

/ 0 نظر / 10 بازدید