چند حدیث زیبا پیرامون ماه محرم وعزاداری واشک

1:رسول الله(ص)فرمود:

برای شهادت حسین(ع)،حرارت وگرمایی در دلهای مؤمنان

است که هرگزسرد وخاموش نمی شود.

2:امام رضا(ع)فرمود:هرگاه ماه محرم فرا می رسید،پدرم دیگر خندان دیده نمی شدوغم وافسردگی بر او غلبه می یافت تا آنکه ده روز از محرم می گذشت،روز دهم محرم که می شد،آن روز ،روز مصیبت واندوه و گریه پدرم بود.

3:امام صادق(ع)می فرماید:پدرم امام باقر(ع)به من فرمود:ای جعفر!از مال خودم فلان مقدار وقف نوحه خوان کن که به مدت ده سال در(منا)در ایام حج،بر من نوحه خوانی وسوگواری کنند.

منبع:چهل حدیث عزاداری(جواد محدثی)

/ 0 نظر / 10 بازدید